De Lessius

2Hands4kids is een typmethode (ontwikkeld door Wendy Peerlings) die kinderen op een speelse manier vlot en blind leert typen op een computer. Door de unieke aanpak, waarbij verschillende zintuigen en leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig worden aangesproken, wordt het voor kinderen met leer- of motorische problemen makkelijker om blind te leren typen. Via speelse oefeningen trachten we alle toetsen aan te leren en te automatiseren. Aan elke letter wordt een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger koppelen we een kleur. In 10 lessen leren de kinderen blind typen en kennen ze een volledig toetsenbord vanbuiten. Thuis worden de geleerde zaken verder ingeoefend. De lessen wordt gegeven in kleine groepjes van maximum 4 kinderen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. 

Leren typen met 2 handen en tien vingers

TYPLES

Typles Brecht